Intézményünk 1970 óta működik: ekkor még tagozatként, 1995-től önálló intézmény és 2003-ban  bevezettük a 9-10. osztályt a szakiskola előkészítéseként. 2008-tól felzárkóztató oktatást indítottunk, majd  2009-től az igali Általános Művelődési Központ intézményegysége.  Az iskola enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat nevel. A Tanulási Képességet Vizsgáló  Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok határozata alapján kerülnek hozzánk a gyerekek. Szegregált  gyógypedagógiai intézmény vagyunk. A 9-10. osztályba,  sajátos nevelési igépnyű és tanulási  gyengeséggel küzdő tanulókat oktatunk.  Iskolánk elsősorban - tanulóink összetétele miatt - a nevelésre fordít nagy gondot. Tanulóinkat  egészséges, becsületes, dolgos jó magyar állampolgároknak szeretnénk látni. Ezért az egész iskola  pedagógiai terve, munkaterve a fenti nevelési cél elérése érdekében dolgozta ki tevékenységrendszerét.  Természetesen gyógypedagógiai intézményként a fejlesztő, rehabilitáló tevékenységet sem hanyagolhatjuk  el. Ha szükséges logopédus, gyógytestnevelő és iskola pchicológus foglalkozik a gyerekekkel.  Tanulóink a délutáni órákban szakkörökön vehetnek részt, továbbá iskolai könyvtár várja az  érdeklődőket.  Pedagógusaink szakképzettek, több kollégánk rendelkezik másoddiplomával. Intézményünk  gyakorlati képző hely, a KECSVMP gyógypedagógus hallgatói töltik itt a kötelező gyakorlatukat. Tanulóink nehéz szociális körülmények között élnek. Legtöbbjük halmozottan hátrányos helyzetű, cigány  tanuló. Ebből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk nevelésükre.  Feladatainkból adódik, hogy szoros együttműködést alakítottunk ki a családsegítő szolgálattal,  rendőrséggel, gyámhivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a védőnőkkel, háziorvosokkal,  különböző anyaotthonokkal, és a még működő szegregált gyógypedagógiai intézményekkel.